Creu’r Cwm Taf a garwn

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn cwmpasu ardaloedd awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Ei bwrpas yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal drwy gryfhau gweithio ar y cyd a chyhoeddi ei Gynllun Lles cyntaf ym mis Mai 2018.

Mae’r Bwrdd wedi rhyddhau pedwar Adroddiad Blynyddol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei gynnydd a’i daith hyd yn hyn. Rhyddhawyd y cyntaf ym mis Gorffennaf 2019 ac yna 2020, 2021 ac yn fwyaf diweddar 2022.

Mae asesiad newydd o lesiant ar gyfer Cwm Taf Margannwg ar gael, a byddwn yn dechrau gweithio ar ein Cynllun Llesiant newydd i’w gyhoeddi yn 2023