Posts From Ionawr, 2020

Arolwg Cynllun Cydraddoldebau Strategol

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar gynigion Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer ei Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024. Diben yr Amcanion Cydraddoldeb yw atgyfnerthu’r sylw a rown i’r anghenion canlynol: • dileu... read more
 

Arolwg Effaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Sut mae GGMT ac Interlink RhCT yn helpu eich sefydliad chi gyda gwaith rheoli gwirfoddolwyr, cyllido, llywodraethu a dylanwadu? Mae Arolwg Effaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru 2019-20 wedi cael ei lansio, ac mae’n rhoi cyfle i chi roi gwybod i... read more