Treulion ni amser yn hydref 2021 yn ceisio deall ein cymunedau, cael sgyrsiau ac edrych ar wybodaeth am fywyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a RhCT.

Mae'r holl waith hwn wedi'i ddwyn ynghyd i'n hasesiad llesiant drafft, a thaflenni ffeithiau cryno:

Rydyn ni'n eisiau clywed eich barn! Mae rhagor o wybodaeth a dolen i’r arolwg YMA