Hyfforddiant Rheoli Coedtir, Dydd Ian 27 Mehefin, 10:00 - 15:00

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion i roi’r sgiliau a’r cymorth ymarferol sydd ei angen arnynt I reoli gofod awyr agored ym Merthyr Tudful

Cyfarfod wrth Cartrefi Cymoedd Merthyr, Gellideg, CF48 1HA. Mae’r lleoedd yn gyfyngedig. Cysylltwch â Jake Castle i gadarnhau lle (manylion isod)

Mae’n bleser gan Gadwch Gymru’n Daclus allu cynnig yr hyffordiant hwn yn rhad ac am ddim diolch i gefnogaeth gan Weithredu Gwledig Cwm Taf

I ganfod mwy am Warchodwyr Cefn Gwlad, anfonwch ebost at jake.castle@keepwalestidy.cymru neu ffoniwch 07824 504794