Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud, mae cymuned ‘Codi Ein Llais Cwm Taf Morgannwg’ eisiau clywed gen ti! Dyma adeg pan all pethau deimlo allan o dy reolaeth ond mae gen ti lais o hyd ac mae dy farn yn dal yn werthfawr. Bydden ni’n dwlu clywed am bopeth sy’n bwysig i ti nawr. Rhanna dy feddyliau a straeon cyfyngiadau symud ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CTMLleisiauCyfyngiad. Neu galli gysylltu’n uniongyrchol â’r prosiect gan ddefnyddio’r dolenni canlynol:

Twitter: @CTMVoices
Instagram: ctmvoices
Facebook: @CTMVoices
E-bost: jenny@rctpeoplefirst.org.uk