Datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Cwm Taf ac ar y newid ffin Pen-y-Bont

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, wedi cyhoeddi y o 1ain Ebrill 2019, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y bydd yn symud o Fwrdd Iechyd Prifysgol ABM i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma