Dywedwch wrthym sut y gallwn wella ein gwasanaethai cwsmeriaid i chi.

 

Cyfoeth Naturiol Cymru wedi croesawu'r Clare Pillman fel Prif Weithredwr newydd ac wedi lansio cynllun corfforaethol newydd yn ddiweddar. Mae cynllun yn uchelgeisiol ac mae’n canolbwyntio ar wella ansawdd y gwasanaeth sydd ar gael i gwsmeriaid, rhywbeth rydw i’n teimlo’n gryf iawn yn ei gylch. CNC eisiau parhau i wella eich profiad drwy sicrhau bod gwasanaeth gwych i gwsmeriaid wrth galon wrth wraidd eu gwaith

Bydd eich barn chi’n helpu CNC i ddeall beth allwn nhw wneud a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’ch profiad chi fel ei fod mor hawdd a phositif â phosibl.

Felly, p’un ai eich bod chi wedi gwneud cais am drwyddedi, wedi prynu trwydded, wedi gweithio gyda nhw i greu a darparu prosiect neu wedi mwynhau golygfeydd godidog o un o’n llwybrau i ymwelwyr - CNC eisiau clywed eich barn chi.

Llenwch yr holiadur nawr - mae ar agor tan 7 Mai

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma