tylorstwoncz

gurnoscz

Diolch yn fawr iawn i bawb a frwydrodd yn erbyn yr elfennau i fynychu digwyddiad 'Materion Ein Cymuned' ym Mhendyrus ar 21 Tachwedd a 'Materion ein Gurnos' ar 29 Tachwedd.

Roedd yn wych clywed pa mor bwysig yw'r gymuned i bawb a'r angerdd dros sut y gallwn ni gyd gydweithio i wneud pethe yn well.

Fel y crybwyllwyd yn y digwyddiadau, dyma ddechrau'r sgwrs yn unig a hoffem glywed gan gymaint o bobl â phosib, a gweithio gyda chi. I barhau i fod yn rhan o'r gwaith, llenwch y ffurflen a'i ddychwelyd i Kirsty Smith:

E-bost: Kirsty.smith2@south-wales.pnn.police.uk

Post:      Kirsty Smith

Gorsaf Heddlu Pontypridd

Heol Berw

Pontypridd

CF37 2TR