Cyn i'r BGC ryddhau ei Adroddiad Blynyddol cyntaf, heddiw (3 Gorffennaf) gwelir lansiad fersiwn animeiddiedig y Cynllun Lles i bobl ifanc.

Gweithiodd pobl ifanc o Ferthyr a RhCT ar fwrdd stori a chynhyrchu'r fideo, a chyflwynwyd hyn i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Bwrdd Partneriaeth Strategol. Roedd aelodau o'r ddau Fwrdd wedi eu plesio'n fawr gan y gwaith a llongyfarchwyd pawb a gymerodd ran.

Y lansiad ffurfiol yn y Redhouse ym Merthyr y prynhawn yma.

Cliciwch yma i weld yr animeiddio