Ein Cwm Taf

 

Byw o fewn terfynau amgylcheddol a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

Tabl data

 

Siartiau tuedd

This is a Flash movie which shows this data view as an interactive map with charts and tables.

http://eincwmtaf.cymru/living-within-environmental-limits-and-acting-on-climate-change