Ein Cwm Taf

 

Amcangyfrifon poblogaeth ardal leol yn ôl oedran cyn dosbarthau sirol

Tabl data

 

Siartiau tuedd

This is a Flash movie which shows this data view as an interactive map with charts and tables.

http://eincwmtaf.cymru/local-area-population-estimates-by-age-former-county-districts