Ein Cwm Taf

 

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - cyn dosbarthau sirol

Tabl data

 

Siartiau tuedd

This is a Flash movie which shows this data view as an interactive map with charts and tables.

http://eincwmtaf.cymru/strengthen-the-place-of-welsh-language-in-everyday-life-former-county-districts