Posts From Chwefror, 2022

Asesiad Llesiant Cwm Taf Morgannwg

Treulion ni amser yn hydref 2021 yn ceisio deall ein cymunedau, cael sgyrsiau ac edrych ar wybodaeth am fywyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a RhCT. Mae'r holl waith hwn wedi'i ddwyn ynghyd i'n hasesiad llesiant drafft, a thaflenni... read more
 

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Rhondda Cynon Taf

Mae'n bosibl eich bod yn gwybod bod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dechrau paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig ym mis Medi 2020. Mae cryn dipyn o waith wedi’i wneud ar baratoi’r CDLl diwygiedig ers hynny, a hyn drwy gydol pandemig... read more