Diogelwch Cymunedol

Information about how safe people feel and stay safe in their neighbourhood and how this may relate to rates of crime, accidents and incidents such as fires, etc.

Gallwch chi hefyd ddod o hyd i’r Adroddiad Diweddaru Strategaeth Trais Morgannwg Cwm Taf yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) ar gyfer 2020-21 (Saesneg yn unig) yn ogystal ag Adroddiadau Blynyddol Strategaeth Cwm Taf VAWDASV ar gyfer 2019-20 (Saesneg yn unig) a 2018-19

 

Camddefnyddio sylweddau

Gostwng nifer y troseddau ac ofn troseddu

Cymunedau sy’n fwy cynhwysol a chydlynol

Dangosyddion cenedlaethol - Diogelwch Cymunedol

Llesiant Cymru