Sut ddylech chi allu cael gafael ar ganlyniadau o astudiaethau ymchwil iechyd?

Astudiaeth GIRASOL
Mae tîm ymchwil, yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, am ganfod sut y dylai canlyniadau astudiaethau ymchwil iechyd fod ar gael i’r rhai sy'n cymryd rhan yn yr astudiaeth.
Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i sicrhau, yn y dyfodol, y gall y rhai sy'n cymryd rhan mewn astudiaeth gael gafael ar ganfyddiadau ymchwil iechyd sy'n berthnasol iddynt.

 

Cymryd rhan

Os ydych dros 18 oed a hoffech gymryd rhan yn yr arolwg, cliciwch yma (saesneg yn unig).

 Cliciwch yma am mwy o wybodaeth.