SWYDDOG DATBLYGU – TACLO UNIGRWYDD AC ARWAHANRWYDD

£23,398 - £28,485 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Byddwch yn cydweithio â chymunedau, y trydydd sector a sefydliadau statudol i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Bydd gennych brofiad uniongyrchol o weithio gyda chymunedau ac o gefnogi mentrau sy’n cael eu harwain gan y gymuned.

Os hoffech ragor o fanylion a phecyn cais, ewch i’r dudalen GGMT Swyddi, neu cysylltwch â Laura Johnson yn VAMT ar 01685 353900.

Bydd y swydd yn cael ei hariannu gan y Gronfa Gofal Integredig tan 31 Mawrth 2021.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 22 Awst. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 10 Medi.

Gwybodaeth cefndir (saesneg yn unig)

Manyleb person (saesneg yn unig)

Disgrifiad swydd (saesneg yn unig)

Rhybudd preifatrwydd VAMT (saesneg yn unig)

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal (saesneg yn unig)

Ffurflen gais

 

Elusen gofrestredig 1118403

Cwmni cyfyngedig drwy warant 6058360