Ein blaenoriaethau cyffredin

Datblygwyd blaenoriaethau ac amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) a'i phartneriaid ac mae hyn wedi arwain at y Gynllun Llesiant  ac Amcanion

Cam cyntaf y broses hon oedd deall ac asesu lefelau lles yn y rhanbarth, i nodi materion a thueddiadau. Gallwch gael mynediad at asesiad lles trwy glicio ar y ddolen.