Posts From Gorffennaf, 2019

Astudiaeth GIRASOL

Sut ddylech chi allu cael gafael ar ganlyniadau o astudiaethau ymchwil iechyd? Astudiaeth GIRASOL Mae tîm ymchwil, yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, am ganfod sut y dylai canlyniadau astudiaethau ymchwil iechyd fod ar gael i’r rhai sy'n... read more
 

Ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf

Yn y pedwar mis a ddeg ers cyhoeddi Cynllun Lles BGC Cwm Taf, mae'r Bwrdd wedi dechrau cyflawni ei Amcanion, gan gyfrannu at y saith Nod Llesiant cenedlaethol a chymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae'r Bwrdd yn falch o gyflwyno ei... read more
 

Animeiddiad Pobl Ifanc

Cyn i'r BGC ryddhau ei Adroddiad Blynyddol cyntaf, heddiw (3 Gorffennaf) gwelir lansiad fersiwn animeiddiedig y Cynllun Lles i bobl ifanc. Gweithiodd pobl ifanc o Ferthyr a RhCT ar fwrdd stori a chynhyrchu'r fideo, a chyflwynwyd hyn i'r Bwrdd ... read more