Hyrwyddwyr Cymunedol

Rydym yn edrych am hyrwyddwyr cymunedol i weithio a chymunedau i hybu iechyd gwell! Rydyn ni'n awddus i recriwtio tim o bum hyrwyddwr cymunedol i'n helpu gydag astudiaeth newydd o'r enw TIC-TOC sy'n cynnys ymgyrch gyhoeddus dros chwe mis i godi... read more
 

Coronafeirws: Diweddariad yr hydref

Ni fu erioed yn bwysicach cadw ein cymunedau yn ddiogel ac yn iach. Dyma rai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol i chi - rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei ychwanegu. Mae eich Cydgysylltwyr Cymunedol lleol ar gael i... read more
 

Mae gwirfoddolwyr eisiau!

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneaud yn eich amser hamdden yna beth am gysylltu â nail ai Fran yn y Ganolfan Gwirfoddoli ym Merthyr ar 01685 353901 neu ebostiwch hi yn frances.barry@vamt.net i holi gyda Interlink ffoniwch 01443 846200 neu... read more
 

Lansio ap COVID-19 y GIG yng Nghymru a Lloegr

Mae ap COVID-19 y GIG yn lansio 24 Medi ar draws Cymru a Lloegr a bydd yn hanfodol i helpu i ddiogelu Cymru. Rydym yn annog pobl yng Nghymru i lawrlwytho a defnyddio'r ap. Y mwyaf o bobl sy'n lawrlwytho’r ap, y mwyaf y bydd yn helpu i leihau a... read more
 

Diolch am gamau gwell yn erbyn Coronavirus

Cynnydd mewn achosion Coronavirus Yn dilyn y camau ychwanegol gan iechyd y cyhoedd yn awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i gyfyngu lledaeniad Coronavirus, mae’r asiantaethau sy’n gyfrifol am reoli’r cynnydd mewn achosion wedi... read more
 

Cadeirydd newydd BGC Cwm Taf

Llongyfarchiadau i’r Cynghorydd Kevin O’Neill, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar ei lwyddiant o gael ei benodi fel Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf (y Bwrdd) ar gyfer 2020-21 yng nghyfarfod y Bwrdd ddydd Mawrth 28... read more
 

Cyfleoedd Prentisiaeth: CNC

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn edrych i recriwtio pum Prentis Cadwraeth Amgylcheddol. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma (Dyddiad cau: 26 Gorffennaf 2020) read more
 

Barnau'r Gymuned - Cynllun Adfer ar ôl COVID-19

Ar rhan o Tîm Iechyd Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg Barnau'r Gymuned - Cynllun Adfer ar ôl COVID-19 Ydych chi'n byw yn Rhondda Cynon Taf, Pen0y-bont neu Ferthyr Tudful? Os felly, mae angen i ni glywed eich barn. Wrth i ni symud i gam... read more