Enwebiadau Agored: Gwobrau Tlws Crystal 2018/19

Mae Gwobrau Tlwsiau Crystal 2018/19 bellach ar agor ar gyfer ceisiadau! Mae croeso i geisiadau gan unrhyw brosiectau cymunedol sy'n cyfrannu at hyrwyddo ffyrdd iach o fyw ac atal afiechyd. Mae'r gwobrau'n agored i brosiectau newydd neu sefydledig... read more
 

Ein cylchlythyr cyntaf!

Mae BGC Cwm Taf wedi cynhyrchu ei gylchlythyr cyntaf, gan roi gwybodaeth am y Bwrdd a'i weithgareddau hyd yma. Darganfyddwch fwy drwy glicio yma read more
 

Diweddariad ar Brosiect Gwyrdd Cymunedol Glynrhedynog

Adborth o gyfarfod 11 Rhagfyr
Ardaloedd ar gyfer Cynlluniau Arfaethedig • Parc y Darren (Prif faes ffocws) Ystyried datblygu dôl blodau gwyllt ac ardal bicnic • Hwb Cymuned Glynrhedynog (Ysgol Fabanod North Road yn gynt) ar ôl iddo agor • Ystad... read more
 

Diweddariad Glynrhedynog: Adborth ar 25 Hydref

Diolch i bawb a ddaeth i Ysgol Babanod Glynrhedynog ar 25 Hydref i ddysgu rhagor ynglŷn â'r datblygiadau diweddaraf ac i ddweud eu dweud ynglŷn â beth sy'n digwydd nesaf. Roedd yn wych clywed cyflwyniadau gan y gwasanaethau canlynol: •... read more
 

Datgelu safleoedd Pyrth cyntaf Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Mae chwech parc a safle treftadaeth yn y Cymoedd i’w henwi fel y Pyrth Darganfod cyntaf, ac fe fyddant yn rhannu buddsoddiad gwerth £7 miliwn fel rhan o'r gwaith i greu Parc Rhanbarthol y Cymoedd a manteisio i’r eithaf ar dreftadaeth naturiol a... read more
 

Gwirfoddolwyr cymunedol agored Clwb Coes cyntaf yng Nghwm Taf

Mae staff nyrsio yn cymryd clinig clwyf i mewn i'r gymuned fel rhan o Glwb Coesau newydd yn y Rhondda. Mae'r Lindsay Coes Foundation Clwb yn cefnogi clybiau goes o amgylch y DU gyda'r nod o ddarparu triniaeth yn y gymuned, a gofal i bobl o bob... read more
 

Fforymau Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Rhowch eich barn ar ein darpariaeth gofal iechyd gyfredol
Ar rhan o Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Fel darparwr a chomisiynydd gwasanaethau iechyd Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, rydym yn awyddus i'ch cynnwys chi yn ail-ddylunio ein gwasanaethau yn ogystal â chlywed eich barn ar ein darpariaeth... read more