Amcangyfrifon poblogaeth ardal leol yn ôl oedran cyn dosbarthau sirol

Tabl data

 

Siartiau tuedd

This is a Flash movie which shows this data view as an interactive map with charts and tables.