Pobl Cwm Taf

Describing who lives where, over what time by age, sex, etc.

 

Genedigaethau

Dangosyddion cenedlaethol - Pobl Cwm Taf

Llesiant Cymru

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - Awdurdod Lleol

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - Ardal Leol (2011 LSOA)

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - Ardal Leol (2011 LSOA) mewn clystyrau Cymunedau yn Gyntaf

Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd - cyn dosbarthau sirol

Amcangyfrifon poblogaeth ardal leol yn ôl oedran Ardal Leol (2011 LSOA)

Amcangyfrifon poblogaeth ardal leol yn ôl oedran Ardal Leol (2011 LSOA) mewn clystyrau Cymunedau yn Gyntaf

Amcangyfrifon poblogaeth ardal leol yn ôl oedran cyn dosbarthau sirol

Amcangyfrifon poblogaeth awdurdod lleol yn ôl oedran